müzik ile terapi

Müzik eski çağlardan bugüne insanların uğraştığı bir sanat dalı. Müzik ile terapi konusunun da eski zamanlardan bugünlere kadar uzandığı tarihi bir süreci vardır. Şamanizm’de, din adamları tarafından yapılan ayinlerde, kötü ruhların insanların vücutlarından uzaklaştırılması için şarkılar söylenir, müzik ve ritm tutularak bunun tedavide rol oyandığına inanılırdı. Günümüze kadar ulaşan müzik ile terapi olgusunu bu yazımızda bu gibi olgularla aktarmaya çalışacağız.

Etiketler: müzik ile terapi, müzik ile tedavi, müzik terapisi

muzik ile terapi
muzik ile terapi

Müzik ile terapi, asırlar boyu aktarılan bir tedavi şekli

Asırlar boyu tarafımıza aktarılan müzik ile terapi Eski Türkler’de de uygulanmıştır. Her çağda olduğu üzere, müzil ile tedavide enstruman, müzik terimleri olarak ses ve ritm  araç olarak yaygın bir biçimde kullanılmıştır. Milattan önce üçüncü yüzyıldan Antik dönemde Eski yu8nan uygarlığı, Mısır ve Çinden sonra Avrupa uygarlıklarında orta çağın bitmesi ve Aydınlanma Döneminin başlamasına büyük etkisi olmuştur. Eski yunan uygarlığında Prignan denilen müzik enstrumanı, Çin uygarlığında Lo adı verilen müzik aleti (gong) müzik ile tedavide kullanılan müzik aletlerine örnek olarak verilebilir. Orta Asya’da ise bağlama ve kopuz Türklerin müzik ile tedavide kullandığı müzik enstrumanları olmuştur.

Arabistan yarımadasında bazı hastanelerde müzik tedavinin yapılabileceği özel müzik bölümleri oluşturulmuştur. Hastalara bu kısımlarda müzik ile tedavi çalışmaları uygulanmıştır. Amerika kıtasında ise kızıldereli kabileleri yaptıkları ayinlerde müzik ile terapi yöntemlerini sıklıkla kullanmışlardır.

Yakın çağımızda, birinci ve ikinci dünya harbi sırasında özellikle büyük britanya askerleri için müzik grupları kurulmuş, yaralı askerlerin motivasyonunun yüksek tutulması için, yaşanılan fiziksel ve ruhsal travmatik durumların azaltılması gibi konularda müzik ile rehabilitasyon çalışmaları yürütülmüştür.

müzik ile terapide kullanılan kaynaklar
müzik ile tedavide kullanılan kaynaklar

Müzik ile terapi konusunda 5 önemli metod

90’lı yıllarında sonunda toplanan Dünya Müzik Terapi Kongresi, müzik ile tedavi konusunda 5 temel kaynak belirlemiştir. Bunlar sırası ile,

  • “Benenzon Müzik Terapi” adlı kitap
  • “The Bonny Method of Guided imagery and Music” adlı kaynak
  • Mary Priestley’in gelişimini sağladığı “Analitik Müzik Terapi”
  • Madsen ve Colter’in geliştirdiği ve yayınladığı Davranışsal Müzik Terapi
  • Clive Robbins ve Paul Nordoff tarafından geliştirilen Müzik Terapi kitabı

temel 5 kaynak olarak belirlenmiştir.

izmir müzik kursu olarak müzik terapisi konusunda danışmanlık yapıyoruz

Müzik öğretmenlerimiz ve dışarıdan destek aldığımız psikologlar ile müzik ile tedavi konusunda izmir müzik kursu olarak farklı hedef gruplara ve farklı yaş gruplarına yönelik müzik terapi konusunda danışmanlık gizmeti vermekteyiz. Bu konuda doğru yönlendirmeler yapmak hayatınızda ya da çevrenizdeki bir kişinin hayatında önemli bir değişim yaratabilir.

Müzik ile terapi yazımızın sonuna geldiğimiz bu bölümde dilerseniz Müziğin ortaya çıkışı adlı yazımıza göz atabilirsiniz.

One thought on “müzik ile terapi

Bir Cevap Yazın